Friday, 1 June 2012

What's on

Gwyl Ifan 2012 logo

 

  

 

Friday, 15 June 2012

 

8pm - 1am: Twmpath Dawns - Barn Dance

Gwesy'r Angel Hotel - Angel Hotel, Cardiff

Gan gynnwys perfformiad gan Yr Hennessys - Including a performance by The Hennessys.


Saturday, 16 June 2012

 

10.30am: Dawnsio Gwerin - Welsh Folk Dancing

Yn dechrau o Rodfa'r Afon - Starting from the Riverwalk 

11am: Gorymdaith Fawr - Grand Procession

Drwy ganol y Ddinas - Through the city centre

11.30am: Codi'r Pawl Haf - Raising of the Summer Pole

O flaen Neuadd y Dinas - In front of City Hall

12.30 - 4pm: Dawnsio Gwerin - Welsh Folk Dancing

Ar wahanol amserau yn ystod y prynhawn - At various times during the afternoon

  • O gympas Canol y Ddinas - Around the city centre
  • Sgwar Sant Ioan - St. John's Square
  • Amgueddfa Genedlaethol Cymru - National Museum of Wales
  • Yr Ais - The Hayes
  • Heol y Frenhines - Queen Street 
  • Y Lanfa, Canolfan y Mieniwm - Millenium Centre, Cardiff Bay
  • Arddangosfeydd a chyfle i ddawnsio - Y Lanfa performances and a chance to dance 

 

4.30pm: Cyd-ddawnsio - Mass Dancing

O flaen Neuadd y Ddinas - In front of City Hall

Cysylltwch â/contact

Dai James: (02920)563989

Email: post@gwylifan.org

Facebook: Gŵyl Ifan

No comments:

Post a Comment