Friday, 1 June 2012

What's on

Gwyl Ifan 2012 logo

 

  

 

Friday, 15 June 2012

 

8pm - 1am: Twmpath Dawns - Barn Dance

Gwesy'r Angel Hotel - Angel Hotel, Cardiff

Gan gynnwys perfformiad gan Yr Hennessys - Including a performance by The Hennessys.


Saturday, 16 June 2012

 

10.30am: Dawnsio Gwerin - Welsh Folk Dancing

Yn dechrau o Rodfa'r Afon - Starting from the Riverwalk 

11am: Gorymdaith Fawr - Grand Procession

Drwy ganol y Ddinas - Through the city centre

11.30am: Codi'r Pawl Haf - Raising of the Summer Pole

O flaen Neuadd y Dinas - In front of City Hall

12.30 - 4pm: Dawnsio Gwerin - Welsh Folk Dancing

Ar wahanol amserau yn ystod y prynhawn - At various times during the afternoon

  • O gympas Canol y Ddinas - Around the city centre
  • Sgwar Sant Ioan - St. John's Square
  • Amgueddfa Genedlaethol Cymru - National Museum of Wales
  • Yr Ais - The Hayes
  • Heol y Frenhines - Queen Street 
  • Y Lanfa, Canolfan y Mieniwm - Millenium Centre, Cardiff Bay
  • Arddangosfeydd a chyfle i ddawnsio - Y Lanfa performances and a chance to dance 

 

4.30pm: Cyd-ddawnsio - Mass Dancing

O flaen Neuadd y Ddinas - In front of City Hall

Cysylltwch â/contact

Dai James: (02920)563989

Email: post@gwylifan.org

Facebook: Gŵyl Ifan

Thursday, 31 May 2012

Come and dance

At Gŵyl Ifan this year there will be a chance for everyone to dance.

It all kicks off with the Grand Procession through the streets of Cardiff at 11am on Saturday, 16 June.

Then come down to the Wales Millenium Centre (WMC) in Cardiff Bay to see the dancers perform, then have a go yourselves.

Groups will be appearing at the Lanfa, WMC between 12.30pm - 4pm on Saturday, 16 June.

Our friends, Meskajou from Brittany will be returning and for the first time the folk group, La Picouline, France will be attending.

La Picouline


Eleni bydd La Picouline o Villard de Lans, ger Grenoble yn ne-ddwyrain Ffrainc yn diddanu’r torfeydd yng Nghaerdydd.

Mae’r grŵp dros 30 mlwydd oed ac mae hanner o aelodau’r tîm yn blant. 

Maen nhw’n perfformio hen draddodiadau a dawnsiau o ardal Dauphiné yn rheolaidd ac yn arddangos mewn parciau gwyliau a gwyliau lleol mewn pentrefi yn Ffrainc.


This year, La Picouline from Villard de Lans, near Grenoble in south-east France will be entertaining the crowds in Cardiff.


The group is more than thirty years old with half of the members being children.

In France they regularly perform old customs and dances from the  Dauphiné region at holiday parks and local village fêtes.