Wednesday, 30 May 2012

Gŵyl Ifan 2012


Gŵyl o Ddawnsio Gwerin Cymreig yw Gŵyl Ifan ble mae timoedd o ddawnswyr a cherddorion o bob cwr o Gymru a thu hwnt yn dod i Gaerdydd i ddathlu Canol Haf. 

Mae’r Ŵyl yn para dros benwythnos.

Ar ddydd Sadwrn mae Gorymdaith Fawr trwy’r Ddinas, Codi’r Pawl Haf a dawnsio mewn llefydd amrywiol o gwmpas y Ddinas a’r Bae, yn cynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays a’r Lanfa yng Nghanolfan y Mileniwm.

Pencadlys yr Ŵyl unwaith eto eleni fydd Gwesty’r Angel, Caerdydd lle y cynhelir y Twmpath nos Wener a’r Daplas nos Sadwrn.

Cysylltwch â ni drwy e-bostio: post@gwylifan.org

This Welsh folk dance festival, now in its 36th year is held in Cardiff over the weekend of 15-17 June.

Teams of dancers and musicians from all over Wales and beyond come together to celebrate Midsummer over an entire weekend.

Saturday sees a grand Procession through the City Centre, the Raising of the Summer Pole and dancing in various places around the City Centre and the Bay, including the National Museum, Cathays Place and the Lanfa in the Welsh Millennium Centre.

Once again the Festival will be based in the Angel Hotel, Cardiff where the Twmpath will be held on Friday evening and the Taplas on Saturday evening.

For more information get email: post@gwylifan.org

No comments:

Post a Comment